Fundación Xavier Pousa

Actividades

No artigo 7 dos Estatutos enuméranse unha serie de actividades que teñen por obxecto a consecución dos fins da Fundación. Entre eles cabe mencionar a realización da catalogación da extensa obra de Xavier Pousa, o fomento do estudio da súa obra e vida, a organización de exposicións ou a promoción e difusión de todas clase de actividades culturais.
 
Fundación Xavier Pousa © 2021. Todos os dereitos reservados.