Fundación Xavier Pousa

Fundación

A Fundación Xavier Pousa, entidade privada sen ánimo de lucro, nace co desexo de continuar coa labor de dinamización cultural que realizaba o pintor, apoiando todas aquelas manifestacións artísticas e proxectos culturais que favorezan a propia identidade de Galicia.


Foi constituída ante notario o 17 de decembro de 2008, clasificada de interese cultural o 11 de marzo de 2009 e declarada de interese galego, pola Xunta de Galicia, o 16 de abril de 2009.
 
Fundación Xavier Pousa © 2021. Todos os dereitos reservados.